‘Bewoners zijn hiermee adviseurs van de gemeente’

verschenen in: Stadskrant van Gemeente Delft

De Gemeente Delft is erg enthousiast over het eindrapport van het project Ouderenproof in de wijk Buitenhof. “We hebben hier met spanning naar uitgekeken en we zijn er geweldig dankbaar voor. We willen meteen met de aanbevelingen aan de slag”, zei wethouder Dick Rensen afgelopen dinsdag bij de presentatie van de rapportage. Daarin staan maar liefst 59 concrete aanbevelingen om Buitenhof aantrekkelijker en leefbaarder te maken. “De bewoners zijn hiermee adviseurs van de gemeente. Zij geven hun advies vanuit hun ervaring. Daardoor staat in het rapport precies wat nodig is in de wijk.”

Ouderenproof is een initiatief van de gemeente, Stichting Ouderenwerk, Stichting Samenwerkende Ouderenbonden en de provincie. Het wil mensen zo veel mogelijk betrekken bij het ouderenbeleid in Delft. Buitenhof was vorig jaar de eerste wijk waar het project van start ging. In totaal gingen 45 wijkbewoners in vier werkgroepen aan de slag met thema’s als wonen, welzijn, voorzieningen en samenleven. Bij de presentatie van de eindrapportage werd veel lof en waardering uitgesproken, zowel voor het rapport zelf als voor de werkgroepleden die de afgelopen maanden met veel inzet aan de aanbevelingen hebben gewerkt.

Dagelijkse zaken
Veel aanbevelingen gaan over zaken waar mensen in de wijk vrijwel dagelijks tegenaan lopen. Bijvoorbeeld de toegang tot liften in portieken van flats. Soms zijn dat zware liftdeuren, die voor ouderen moeilijk zijn te openen. Of hoge drempels aan het begin van een galerij, waarover men makkelijk kan struikelen. “Als je wilt dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, moet je dat soort zaken aanpakken. Bijvoorbeeld door elektrische liftdeuren te plaatsen”, betoogde Chris van Wijk, voorzitter van de werkgroep Wonen en Zorg.
Wat betreft de woonomgeving was er de aanbeveling om het groen in de wijk meer te variëren. “Er is veel groen, maar het is een beetje saai”, zei mevrouw Fleur van de werkgroep Woonomgeving en Doorgankelijkheid. “De parkjes en de beplanting zien er overal hetzelfde uit en de bankjes zijn vaak in slechte staat. Als er meer variatie komt, met andere bankjes die speelser worden geplaatst, nodigt het meer uit. Dan kunnen er ontmoetingsplaatsen ontstaan.”

Informatiepunt
Vrijwel alle werkgroepen hebben de aanbeveling om in de wijk een informatiepunt te realiseren. Daar moeten wijkbewoners terecht kunnen voor voorlichting en informatie over allerlei zaken. “Er moeten deskundige mensen werken, die meteen antwoord kunnen geven op je vraag. En niet alleen maar doorverwijzen naar een instantie”, benadrukte André Plooij van de werkgroep Welzijn en Voorzieningen.
De werkgroep Samenleven heeft de bestaande informatievoorzieningen bekeken. De conclusie: er is veel informatie, maar het is niet altijd effectief. Voorzitter Marianne van Dijk vertelde: “Vaak wordt verwezen naar een website. Maar veel ouderen hebben geen computer. We pleiten voor een centraal punt in de wijk, waar men kan samenkomen en informatie kan krijgen over bijvoorbeeld wijkzaken.”

Wijkspreekuren
Wethouder Dick Rensen vond dat de werkgroepen met verstand van zaken en een reële blik naar de thema’s hebben gekeken. En een informatiepunt komt er, kon hij al meedelen. “Het gemeentelijk loket voor de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondernemen komt in de Van Bleiswijkstraat, maar er komen spreekuren in alle wijken. Daar willen we zo veel mogelijk mensen antwoord geven op hun vragen.”
De partijen kunnen nu dus aan de slag met de aanbevelingen. Of dat inderdaad gebeurt, zal worden gevolgd door een klankbordgroep van tien personen uit de werkgroepen. Deze groep ‘waakhonden’ werd aan het eind van de bijeenkomst geïnstalleerd.


mijn foto’s

contact

Kees Vermeer
journalist / tekstschrijver
M 06-16708129
e

©2008-2019 Kees Vermeer [colofon]