personeelsbladen

Nieuw tijdperk voor Radiologie

verschenen in: personeelsblad Albert Schweitzer ziekenhuis

De afgelopen jaren is de afdeling Radiologie enorm veranderd. Nieuwe technieken, nieuwe apparatuur en de digitalisering hebben hun weerslag gehad op de opbouw en werkzaamheden van de afdeling. “Radiologie is veel belangrijker geworden in de diagnostiek”, vertelt radioloog en medisch manager Pieter van der Valk. “Vrijwel alle patiënten komen op onze afdeling.”

Radiologie is de afdeling waar beeldvorming van een patiënt plaatsvindt. Dat gebeurt met onder meer röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans. In de loop van de tijd heeft Radiologie een meer prominente rol gekregen in de diagnostiek, verklaart Pieter: “Vroeger vermoedde de arts een diagnose, die vervolgens met radiologische technieken werd bevestigd. Nu staat Radiologie veel meer in de frontlinie. Het stellen van een diagnose begìnt nu vaak bij beeldvorming.”

Niet meer geprikt
Een andere ontwikkeling is de verschuiving van invasief naar niet-invasief patiëntenonderzoek: moesten patiënten vroeger worden geprikt of gesneden voor inwendig onderzoek, tegenwoordig worden daarvoor veel meer radiologische technieken gebruikt. Voor de patiënt is dat minder belastend. Inge Hulshoff, operationeel manager Radiologie, geeft een voorbeeld: “Het onderzoek naar longembolie gebeurde vroeger bij Nucleaire Geneeskunde. Om goed geprikt te kunnen worden, moesten patiënten een gas inademen. Nu gebeurt het onderzoek met een CT-scan, na injectie van contrastvloeistof in de arm. Vroeger kon dit onderzoek alleen tijdens kantoortijden, want dan was het gas beschikbaar. Nu kan het 24 uur per dag.”
Voor alle radiologische onderzoeken komt er steeds betere apparatuur. Zo is er in december een tweede, ultramoderne CT-scanner geplaatst op Dordwijk waarmee ook onderzoek aan het hart mogelijk is. Ook in Zwijndrecht komt een nieuwe CT-scanner, die de huidige verouderde scanner vervangt. In de loop van 2006 krijgt Dordwijk bovendien een nieuwe MRI-scanner, in samenwerking met het medisch centrum in Utrecht.

Veranderd
Een andere grote verandering is de digitalisering van de afdeling. Zo is dit jaar het PACS-systeem in gebruik genomen waarmee patiëntgegevens en foto’s altijd en overal digitaal beschikbaar zijn. Ook de mammapoli is nu volledig digitaal.
Alle ontwikkelingen hebben de afdeling op vele manieren veranderd. Dat blijkt alleen al uit de productie, die sinds 2000 met 40 procent is gestegen. En voor de plaatsing van nieuwe apparatuur zijn er vele verbouwingen geweest en nog steeds gaande, waarschijnlijk wel tot 2009. “Maar de medewerkers hebben een positieve instelling”, zegt Pieter. “Ik vind hen extreem flexibel. Met het stof van de ene verbouwing nog in de haren gaan ze alweer de volgende verbouwing in.”

Wennen
De aard van het werk is vooral veranderd door de digitalisering: dat is nu veel meer gebonden aan de computer. Met name oudere medewerkers hebben daaraan moeten wennen, weet Pieter. “Als je niet gewend bent om met de computer te werken, is het een hele overgang. Het beroep van laborant is heel anders geworden. Voorheen stond je in de doka een film te ontwikkelen, nu is het een kwestie van een druk op de knop. Maar ook de administratie is veranderd: voorheen werkten we met stápels mappen, nu staat alles in de computer en hoef je nooit meer naar een map te zoeken. Het werk is er rustiger door geworden, maar ik kan me voorstellen dat voor een aantal medewerkers een stuk nostalgie is verdwenen. Daar komt nog bij dat we vanaf maart werken met spraakherkenning: de arts spreekt zijn bevindingen in en de computer maakt een verslag op het beeldscherm. De secretaresse hoeft niet meer te typen, die doet alleen nog correcties in het verslag.”

Betrokken
Dit alles betekent wel dat een aantal taken zal wegvallen. Met name de administratie zal inkrimpen, een proces dat nu gaande is. Dat gebeurt deels via natuurlijk verloop. Een aantal medewerkers zal worden omgeschoold tot bijvoorbeeld doktersassistente en taken krijgen die meer gericht zijn op begeleiding van patiënten. Bovendien komen er nieuwe functies, zoals applicatiebeheerder voor de nieuwe computerprogramma’s. Inge vertelt dat medewerkers nauw betrokken worden bij de veranderingen: “Vroeger werd ‘van bovenaf’ besloten wat er ging gebeuren, maar nu kunnen medewerkers daarover meepraten. Er zijn bijvoorbeeld demonstraties en een uitgebreid inspraaktraject geweest bij het uitrollen van PACS. We zijn van plan om ook mensen van buiten de afdeling te gaan vertellen wat Radiologie tegenwoordig allemaal doet. Dat kan met bijvoorbeeld een klinische les of een open huis op Radiologie. Of met een stagedag op onze afdeling, zoals nieuwe Radiologie-medewerkers die nu al krijgen.”
Pieter onderstreept met getallen nog eens hoezeer de afdeling is veranderd. Zelf werkt hij nu 6 jaar als Radioloog bij het Albert Schweitzer, maar na hem is de groep radiologen met nog 7 nieuwe mensen uitgebreid tot 15. “We zijn een heel nieuw tijdperk ingegaan. Ik ben nu drie jaar medisch manager en heb in die tijd heel veel mogelijkheden gehad. Ongeveer net zo veel als je normaal in een hele loopbaan krijgt. Maar nogmaals: de veranderingen zijn echt teamwerk. Het zou niet lukken zonder de schouders van de medewerkers.”

mijn foto’s

contact

Kees Vermeer
journalist / tekstschrijver
M 06-16708129
e

©2008-2020 Kees Vermeer [colofon]