Medtechpartners wil innovaties
sneller op de markt brengen

verschenen in: ZorgSelectief

Een aantal academische medische centra, technische universiteiten en internationale bedrijven in de medische technologie zijn een samenwerking aangegaan onder de naam Medtechpartners. Doel van dit nationale innovatieplatform is om nieuwe medisch-technologische vindingen sneller en succesvoller op de markt te brengen. Er zijn regelmatig Medtech-Meetings, bijeenkomsten waar nieuwe vindingen worden getoond en waar de verschillende partijen direct met elkaar in contact komen.

Medtechpartners is een initiatief van het KplusV organisatieadvies, gevestigd in Arnhem en Amsterdam. Projectleider ir. Raymond Voogt startte in mei 2007 de voorbereidingen voor Medtechpartners, omdat hij merkte dat er behoefte aan was. “Mensen die een nieuwe vinding hebben, kunnen vaak niet snel een geschikte partij vinden die het op de markt wil brengen. Meestal gebeurt dat via-via of door toevallige contacten. Je kunt met je vinding naar een beurs, of contact leggen via internet, maar ook dan duurt het meestal lang voordat je een geïnteresseerde marktpartij hebt gevonden. Daarom hadden wij het idee om die contacten te structureren. Om een innovatieplatform te creëren voor mensen met vindingen en voor marktpartijen. We hebben ons idee getest bij verschillende partijen en velen reageerden positief.”

Op één plek
Raymond ging met het idee voor Medtechpartners het land in en benaderde verschillende partijen. Bij universitair medische centra en kennisinstellingen kon hij veelal terecht bij de zogeheten technology transfer office: een interne afdeling die medewerkers helpt bij de bescherming en marketing van nieuwe vindingen. Daar is dus al veel expertise aanwezig, maar Raymond legt uit dat Medtechpartners toch nog een meerwaarde heeft. “Voor de markt is het handig om alle vindingen op één plek samen te brengen. Instellingen en bedrijven hoeven in eerste instantie niet meer onderling met elkaar contact op te nemen. Dat bespaart veel tijd en energie. Wie een vinding heeft, kan deze nu in één keer aan veel marktpartijen presenteren. En de marktpartijen zien direct verschillende nieuwe vindingen. Het werkt als een dubbele trechter. En bovendien willen mensen in de branche elkaar persoonlijk ontmoeten. Ook dat gebeurt tijdens onze bijeenkomsten.”
Voor Raymond zelf was het uiteraard nog wel veel werk om het netwerk op te bouwen. Hij heeft met veel instellingen en bedrijven contact opgenomen. Maar dat was niet voor niets: ongeveer de helft van de partijen die hij heeft benaderd, doet mee. Een hoge score voor een nieuw initiatief. Momenteel zijn er meer dan dertig participanten, waaronder gerenomeerde instellingen en bedrijven als Philips, 3M Health Care, B. Braun Medical, het Erasmus MC, de TU Delft en het Leids Universitair Medisch Centrum. En de lijst groeit. Raymond: “De participanten zijn erg enthousiast over het platform. Er zijn op dit gebied ook wel regionale initiatieven, maar vaak wil men toch op grotere schaal samenwerken.”

Meteen reacties
In december 2007 was de startbijeenkomst van Medtechpartners, en inmiddels komt het netwerk regelmatig bij elkaar. En met succes: er zijn al verschillende innovaties gepresenteerd. Groot voordeel voor de ‘uitvinder’ is dat die meteen de reacties ziet van de bedrijven. “Dat geeft een beeld van hoe de markt over een vinding denkt”, verklaart Raymond. “En je kunt meteen een vervolgafspraak maken met een partij die belangstelling heeft voor de vinding.”
‘Het veld’ is dus enthousiast over Medtechpartners. Raymond denkt daarom dat het platform nog in omvang kan groeien, ook in aanvullende diensten, en wellicht zelfs internationaal uitgebreid kan worden. Groot pluspunt is dat het netwerk wordt gefinancierd door de leden en dus niet afhankelijk is van subsidie. “Daardoor is het ook snel, in vier maanden, van de grond gekomen. KplusV zelf staat er onafhankelijk in, wij concentreren ons op het hele projectmanagement.”
Het nieuwe platform kan volgens Raymond het onderzoeks- en kennisklimaat in Nederland stimuleren. Dat past in deze tijd, waarin ook onderzoekscentra en kennisinstellingen steeds commerciëler moeten gaan denken. “Zij kunnen geld verdienen aan hun vindingen. Door producten op de markt te brengen, kan het onderzoek worden terugverdiend.”

Dynamiek
Een van de bedrijven die deelneemt aan het platform is Medeco in Oud-Beijerland. Marketing director Ruud Stemerding werd door Medtechpartners benaderd en vond het idee meteen interessant. “Het is een netwerk waarin wetenschap, fabrikanten en handel elkaar ontmoeten. Die driehoek geeft een dynamiek die ons aanspreekt. Met deze opzet voorkom je dat een fabrikant alleen maar een product probeert te slijten of dat een universiteit een onderzoek wil verkopen.”
Momenteel is er nog geen product dat Medeco via Medtechpartners helpt vermarkten. Stemerding: “Wij zijn specialist op het gebied van medische disposables. Producten die we tot nu toe hebben gezien, zijn niet voor ons geschikt of zijn nog in een te vroeg stadium. Maar de Medtech-Meetings helpen ons wel om met de klanten in contact te komen en ideeën uit te wisselen. Wij zijn nieuwsgierig hoe universiteitsziekenhuizen naar de markt kijken en wat zij daarin belangrijk vinden. Het is voor ons goed om dicht bij ontwikkelingen te staan. En de meetings gaan nog een stap verder. Ze zijn ook inhoudelijk sterk en er komen daadwerkelijk innovaties op tafel.”
Hoewel de meetings voor Medeco nog geen concrete samenwerking heeft opgeleverd, zegt Stemerding er al wel baat bij te hebben gehad. “In de contacten hoor je bijvoorbeeld waar een ziekenhuis mee bezig is en wat zij nog meer doen. Dat is heel nuttig. Je kunt als bedrijf mailings rondsturen naar je klanten, maar met een gesprek van tien minuten weet je méér.”

mijn foto’s

contact

Kees Vermeer
journalist / tekstschrijver
M 06-16708129
e

©2008-2019 Kees Vermeer [colofon]